PGK Barlinek

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • auta
 • koparka
 • slide4
 • pogrzeb

Ogólne informacje

Od 1952 roku  w Barlinku funkcjonowały 2 przedsiębiorstwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Barlinku oraz Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Barlinku. W dniu 1 stycznia 1973 doszło do ich połączenia, w wyniku którego powstało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Od 1 stycznia 1992 r. uchwałą Rady Miejskiej w Barlinku Przedsiębiorstwo zostało przekształcone w jednoosobową spółkę skarbu gminy i stało się spółką prawa handlowego.

W wyniku następnej restrukturyzacji i wyłączenia z działalności zagadnień związanych z zasobami mieszkaniowymi w 1999 roku powstały dwie spółki prawa handlowego Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Barlinku i  Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Barlinku.


Obecnie do podstawowej działalności Spółki należny:

 • oczyszczanie ulic, chodników. placów oraz prowadzenie „akcji zimowej” na tych terenach gminy i okolic
 • wywóz odpadów stałych oraz segregacja odpadów
 • wywóz nieczystości płynnych
 • utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych, parków i placów zabaw wraz z wyposażeniem technicznym
 • bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych  w Barlinku, Dziedzicach, Mostkowie i Rychnowie
 • świadczenie usług pogrzebowych w pełnym zakresie
 • utrzymanie i obsługa targowiska miejskiego łącznie z inkasem
 • bieżące utrzymanie szaletów miejskich
 • roboty odpłatne (inne prace zlecone)
 • wynajem pomieszczeń, terenu, powierzchni  słupów ogłoszeniowych